Služby našeho lékařského zařízení

Poskytujeme kompletní léčebně preventivní péči dospělým pacientům v oboru všeobecné praktické lékařství:

• Akutní ošetření pacientů v rámci první pomoci
• Odběry krve a biologického materiálu / denně kromě úterý od 7.00 do 8.00 /
• Měření krevního cukru glukometrem v ordinaci , měření dlouhodobého cukru u diabetiků
• Možnost vyšetření CRP pomocí přístroje Quick read 
• Sledování hladiny INR- u pacientů užívajících Warfarin 
• Standartní 12-svodové EKG vyšetření

• Ambulantní 24 hodinové monitorování tlaku krve- Holter TK

• Převazy a ošetřování nekomplikovaných ran

• Očkování – povinné
                    – nepovinné – např. očkování proti chřipce, proti klíšťové encefalitidě atd.
• Léčebné obstřiky
• Dispenzární péči a léčbu chronických onemocnění – diabetici II.typu, pacienti s vysokým tlakem krve, pacienti s obezitou, poruchou metabolismu tuků apod.
• Návštěvní služba v domácnostech - S ohledem na rozsah možných vyšetření a zákroků v ambulanci preferujeme, jako oboustranně výhodné, vyšetření přímo v naší ordinaci. Pokud to není možné – kontaktujte prosím sestru a dohodneme termín návštěvy

 - Preventivní prohlídky 

- Vyšetření pro řidičské průkazy, zbrojní průkazy, profesní průkazy apod.

- Vyšetření pro potřeby ČSSZ, ÚP 

- Předoperační vyšetření

- Vyšetření před nástupem lázeňské léčby

- Závodní preventivní péče na základě individuálně uzavřených smluv.
Pro podniky a soukromé společnosti nabízíme možnost provádění vstupních a preventivních prohlídek na základě individuálně uzavřených smluv.

- Předpis chronicky užívané medikace:
Je možno telefonicky zadat požadavek na předpis léků, které klienti u nás registrovaní trvale užívají. Nutno vždy uvést název léku, sílu, dávkování a počet balení .Po ověření a kontrole údajů Vám budou recepty během odpoledne zaslány jako e-recept nebo si je druhý den můžete vytištěné vyzvednout u sestřičky.

Ceny lékařských výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění, platné od 1.1.2023:

• prohlídka do zaměstnání kategorie I   600Kč
• vydání profesních průkazů   500Kč
• celk. vyšetření s posudkem o zdrav. způsobilosti pro řízení motorových vozidel   600Kč
• celkové vyšetření s posudkem o zdrav. způsobilosti k držení zbrojního průkazu   600Kč
• celkové vyšetření s posudkem o zdrav. způsobilosti pro potápěče,dobr.hasiče atd.   600Kč
• vyšetření pro studium na VŠ   200Kč
• vyšetření pro účast na rekreačních akcích / tábory atd./   200Kč

• vyplnění tiskopisu pro komerční pojišťovnu – např.úrazová pojistka atd.

  350Kč
• celkové vyšetření na vlastní žádost- cesty do zahraničí, plastické operace
   nehrazené ze zdravotního pojištění
  600Kč
• očkování na vlastní žádost/ pouze aplikace, bez ceny vakcíny/   200Kč
• výpis ze zdravotní dokumentace / např.pro závodního lékaře/   350Kč
• výpis ze zdravotní dokumentace do 2.dne   400Kč
• jednoduché administrativní výkony/ např. žádost o DD/   200Kč
• vyšetření pro lázně, rhb ústavy a podobně- samoplátci   250Kč
• vyplňování formulářů a žádostí v cizím jazyce   600Kč
• vypsání posudku o bolestném   dle náročnosti
• vyšetření na okultní krvácení – FOB test na vlastní žádost   140Kč
• pořizování kopíí ze zdravotní dokumentace 1list   5Kč