Služby našeho lékařského zařízení

1. Zdravotně-preventivní péče o dospělé pacienty
Poskytujeme kompletní léčebně preventivní péči dospělým pacientům v oboru všeobecné praktické lékařství

V rámci léčebně preventivní činnosti provádíme:

• Akutní ošetření pacientů v rámci první pomoci
• Dispenzarizaci diabetiků II. typu 
• Odběry krve a biologického materiálu / denně kromě úterý od 7.00 do 8.00 /
• Měření krevního cukru glukometrem v ordinaci – výsledek hned k dispozici
• Možnost vyšetření CRP pomocí přístroje Quick read – výsledek hned k dispozici
• Sledování hladiny INR- u pacientů užívajících Warfarin  - výsledek hned k dispozici
• Standartní 12-svodové EKG vyšetření
• Převazy a ošetřování nekomplikovaných ran
• Očkování – povinné
                    – nepovinné – např. očkování proti chřipce, proti klíšťové encefalitidě, proti pneumokům atd.
• Léčebné obstřiky
• Poskytujeme dispenzární péči a léčbu chronických onemocnění – diabetici II.typu, pacienti s vysokým tlakem krve, pacienti s obezitou, poruchou metabolismu tuků
• Návštěvní služba v domácnostech

2. možnost objednání pro neakutní případy ( v ordinačních hodinách pro zvané) jako jsou:
preventivní prohlídky (zdravotní i pracovně-lékařské)

vyšetření pro řidičské průkazy, zbrojní průkazy, profesní průkaz

vyšetření pro potřeby ČSSZ, ÚP (inval. důchody, mimořádné výhody, příspěvky na péči aj.)

vyšetření před operací

vyšetření před nástupem lázeňské léčby

3. požadavek na předpis léků
Je možno telefonicky zadat požadavek na předpis léků, které klienti u nás registrovaní trvale užívají. Nutno vždy uvést název léku, sílu, dávkování a počet balení .

Po ověření a kontrole údajů budou připraveny recepty, které si mohou klienti vyzvednout bez čekání během ordinační doby u zdravotní sestry nebo po dohodě budou zaslány jako e recept.
Doba, na kterou lze max. předepsat léky je 3 měsíce. Platnost receptů je 14 kalendářních dnů u běžných léků, 3 dny u antibiotik.

4. závodní preventivní péče na základě individuálně uzavřených smluv.
Pro podniky a soukromé společnosti nabízíme možnost provádění vstupních a preventivních prohlídek na základě individuálně uzavřených smluv.

Ceny lékařských výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění, platné od 1.1.2023:

• prohlídka do zaměstnání kategorie I   600Kč
• vydání profesních průkazů, potravinářský průkaz   500Kč
• celk. vyšetření s posudkem o zdrav. způsobilosti pro řízení motorových vozidel   600Kč
• celkové vyšetření s posudkem o zdrav. způsobilosti k držení zbrojního průkazu   600Kč
• celkové vyšetření s posudkem o zdrav. způsobilosti pro potápěče,dobr.hasiče atd.   600Kč
• vyšetření pro studium na VŠ   200Kč
• vyšetření pro účast na rekreačních akcích / tábory atd./   200Kč

• vyplnění tiskopisu pro komerční pojišťovnu – např.úrazová pojistka atd.

  350Kč
• celkové vyšetření na vlastní žádost- cesty do zahraničí, plastické operace
   nehrazené ze zdravotního pojištění
  600Kč
• očkování na vlastní žádost/ pouze aplikace, bez ceny vakcíny/   200Kč
• výpis ze zdravotní dokumentace / např.pro závodního lékaře/   350Kč
• výpis ze zdravotní dokumentace do 2.dne   400Kč
• jednoduché administrativní výkony/ např. žádost o DD/   200Kč
• vyšetření pro lázně, rhb ústavy a podobně- samoplátci   250Kč
• vyplňování formulářů a žádostí v cizím jazyce   600Kč
• vypsání posudku o bolestném   dle náročnosti
• vyšetření na okultní krvácení – FOB test na vlastní žádost   140Kč
• pořizování kopíí ze zdravotní dokumentace 1list   5Kč