Smluvní partneři

Smlouvu máme uzavřenou s těmito pojišťovnami:

• Všeobecná zdravotní pojišťovna
• Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
• Oborová zdravotní pojišťovna
• Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
• Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
• Zaměstnanecká pojišťovna Škoda